Poziv za uključivanjem u projekt IQM Destination Lika

Objavljeno: 20. 02. 2020 - 1:00
Poziv za uključivanjem u projekt IQM Destination Lika
Pozivaju se svi zainteresirani turistički subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvalitetu turizma na području destinacije Lika da se prijave na sudjelovanje u projektu. IQM Poziv za ukljucivanjem u projekt IQM Destination Lika
  Novosti - Sve