Osnovni podaci:

Turistička zajednica Općine Perušić
Trg popa Marka Mesića 2
HR-53 202 Perušić
OIB 74510363403

T: +385(53) 679 -188
M: tzperusic@gmail.com

Direktorica: Mateja Smolčić, dipl.oec.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00