Kosinj

Lasco de Kosin, gdje su stolovali kosinjski knezovi, spominje se 1071. godine u listini hrvatskoga kralja Petra Krešimira IV. Kosinjska dolina jedinstven je prostor koji je ostao netaknut industrijalizacijom i velikim prometnicama stoga se danas može pohvaliti mnogim prirodnim ljepotama, prvenstveno velikom broju biljnih i životinjskih vrsta, špiljama, jamama i vrtačama, vrelima i izvorima iznad kojih se ističe planinski vrh Kalić na 969 m.n.v. s pogledom koji seže daleko.

KOSINJSKA TISKARA

U Kosinju je, pretpostavlja se, po prvi puta tiskana najstarija i prva hrvatska knjiga Misal po zakonu rimskog dvora – 1483. godine.  1491. tiskan je glagoljski Brevijar, najstarija knjiga tiskana na hrvatskom tlu. Jedini, no nepotpuni primjerak, danas se čuva u muzeju u Veneciji, a manji ulomak u Vatikanskoj knjižnici. Netom nakon izuma tiskarskog stroja u Njemačkoj, tiskaru u Kosinju osnivaju Frankopani. Kosinj je bio važno crkveno i kulturno sjedište.

KOSINJSKI MOST

Monumentalni Kosinjski most je kameni, 70 metara dugi most preko rijeke Like koji spaja Gornji i Donji Kosinj.
Projektirao ga je početkom 20. stoljeća Milivoj Frković i izgrađen je po uzoru na starohrvatsku mostogradnju, tehnikom
„uklinjenjem kamena“. Most je jedinstven i po otvorima u lukovima koji imaju funkciju rasterećenja vodenog vala,u udaru na most.

  Upoznajte Perušić - Sve