Poštovani iznajmljivači,

u ovom odijeljku mmožete pronaći sve obavijesti, zakonsku regulativu i obveze vezane uz djelatnost pružanja usluga smještaja na području Općine Perušić.

Nadamo se da će Vam biti od koristi.

Vaša Turistička zajednica Općine Perušić

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Turistička zajednica Općine Perušić javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje TZO Perušić na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)53 679 188

elektroničkom poštom službeniku za informiranje:tzperusic@gmail.com

na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

osobno na adresu: Turistička zajednica Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje:

Mateja Smolčić

Turistička zajdnica Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

Tel.: +385 (0)53 679 188

E-mail službenika za informiranje: tzperusic@gmail.com

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati