Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GORA - manifestacija održivog razvoja u Gospiću

23.05.2016. 11:00:53

NATJEČAJ - TZ

13.04.2016. 21:43:11

Javni poziv
27.02.2015. 13:51:16POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
„PERUŠIĆANKA NOVA“
Trg popa Marka Mesića 4
53 202 Perušić

Poljoprivredna zadruga Perušićanka nova, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za iskaz interesa poljoprivrednih proizvođača višegodišnjih nasada i samoniklog bilja u svrhu stvaranja baze podataka o proizvođačima i potencijalnim količinama proizvoda.

1. Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva jeprikupljanje informacija o broju samih proizvođača kao i potencijalnim količinama proizvoda, na inicijativu P.Z. „Perušićanka nova“ i (JLS) Općine Perušić, kao i potencijalnog investitora zainteresiranog za pokretanje pogona  za preradu i sušenje slijedećih vrsta voća i samoniklog bilja:

Šljiva  (sorte Bistrica i Čačanka sa područja Ličko-senjske županije),
Višnja maraska  (s područja Dalmacije),
Marelica  (s područja Dalmacije),
Lješnjak
Malina
Kupina  s područja cijele Republike Hrvatske.
Drijen 
Gljive 
Bazga (Cvijet i bobice)
Samoniklo bilje ( sve vrste – navesti u prijavnom obrascu Akoja vrsta)

2. Specifični cilj

Specifični cilj Javnog poziva je prikupljanje informacija o broju višegodišnjih nasada i samoniklog bilja te godišnjoj količini uroda u svrhu stvaranja projekcije godišnje količine uroda za potrebe budućeg pogona otkupa, prerade i sušenja voća i samoniklog bilja, čija realizacija se očekuje kroz 2 godine.

3. Prijavitelji

Potencijalni prijavitelji su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, obrti i trgovačka društva, registrirana na području Republike Hrvatske.

4. Do kada i kako se prijaviti?

Javni poziv otvara se 01. ožujka 2015. i traje do 30. travnja 2015. godine. Prijave se mogu izvršiti putem Obrasca A dostupnog na web stranicama Ličko-senjske županije, Grada Gospića, Općine Perušić, LAG-a LIKA i TZO Perušić.

Popunjene obrasce moguće je dostaviti :
pisanim putem na adresu: P.Z.„Perušićanka nova“, Trg popa Marka Mesića 4, 53 202 Perušić
fax-om : 053/679-140

5. Informativni dio

U prilogu ovog Javnog poziva nalazi se i Obrazac B koji je informativnog karaktera s ciljem mogućih budućih otkupa (Obrazac B nije obvezatan ako se prijavljujete za jedan od predmeta iz točke 1. Javnog poziva).

6. Kontakti

Sva dodatna pitanja vezana uz Javni poziv možete uputiti na telefon098/951-5334 i na e-mail p.z.perusicankanova@gmail.com.

Kontakt osoba: Upravitelj P.Z. „Perušićanka nova“, Mihael Kurteš,mag.oec.P.Z.  „Perušićanka nova“
Upravitelj
Mihael Kurteš, mag.oec.Dokumenti: 

<< Natrag